هرگونه استفاده از وب سایت بابیت به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است. بابیت هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد. قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اجرا ، تعبیر، تفسیر و تأثیر این توافق‌نامه حاکم می باشد.
شرایط زیر مربوط به کسانی است که به هر شکلی از آگهی‌های منتشر شده‌ٔ سایت بابیت استفاده می‌ نمایند.
تلاش ما، انتشار آگهی‌ها با اطلاعات صحیح و درست است اما نمی‌ توانیم صحت آگهی‌ها را تضمین نمایم ، هر ‌مسئولیتی در قبال آگهی‌ها برعهده خود شخص است و بابیت هیچ تعهدى در قبال خسارات مستقیمو غیر مستقیم، اتفاقى، تبعى، و کیفرى، ناشى از استفادهٔ شما از این سایت را ندارد.
استفاده کننده از بابیت حق کپی‌برداری از اطلاعات آگهی‌دهنده، نوشتار و تصاویر آگهی‌های ارسال شده در سایت را چه به شکل دستی و یا خودکار نخواهد داشت و انجام این عمل پیگرد قانونی دارد.
بابیت مختار است هر گونه پیام، آگهی یا عکسی که به این سایت ارسال می‌ شود یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به شما یا ایجاد شده توسط شما باشد را هر زمانی و به هر شکلی که ضروری بداند حذف نماید.
مسئولیت استفاده از هرگونه متن، عکس ، توضیح، اطلاعات، مشخصات تماس و موارد مشابه که به بابیت ارسال شده یا در آن قرار می‌گیرد، شامل بازتولید، مخابره ، افشاء، نشر و پخش آن بر عهدهٔ فرستنده اطلاعات است.
مسئولیت هر لینک، مطلب و ادعایی مربوط به بابیت که به واسطه‌ٔ اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ یا شبکه‌های اجتماعی و باقی رسانه‌ها منتشر می‌شود، با خود این افراد است و بابیت مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
بابیت هیچ قرارداد، تعهدنامه یا سندی را با آگهی‌دهندگان حقیقی یا حقوقی منعقد نمی‌کند.